Isten hozta honlapunkon!

helyszin_vac_big_01„Akik reményből élnek – messzebb látnak. Akik szeretetből élnek – mélyebben látnak. Akik hitből élnek – más fényben látnak.” Erre a látásmódra szeretnénk megtanítani mindazokat, akik nyitott szívvel keresik az élet nagy kérdéseire a választ.

-Szeretettel várjuk a házasságra készülő jegyeseket minden hónap 4.vasárnapján 16.00-tól a plébánián. Házaspárok útja: szept.28. vasárnap 16.00-tól. Várjuka fiatal házasokat is mondják el tapasztalataikat.

-Alapozó hittan: szept.30-án kedden 18.30-tól a plébánián (keresztelésre, elsőáldozásra, bérmálásra készülő felnőtteknek)

. Szent Mihály kápolna búcsúja: szept. 29-én 17.00-kor. A szentmisét Dr Beer Miklós püspök úr muttja be.  A szentmise után  szeretetvendégség.

Szentírás vasárnapjára: Gárdonyi Géza: Írás a Bibliába

Ez a könyv a könyvek könyve,
Szegény ember drágagyöngye.
Égi harmat lankadtaknak,
Világosság földi vaknak.
Bölcsességnek arany útja:
Boldog, aki rátalál!
Szomjas lelkek forrás-kútja,
Hol pohárral Krisztus áll.

Ez a könyv az örök törvény,
Királyon lánc, rabon napfény,
Tévelygőnek hívó harang,
Roskadónak testvéri hang.
Elhagyottnak galambbúgás,
Viharvertnek ereszet,
Haldoklónak angyalsúgás:
„Ne félj: fogd a kezemet”

Gyermeknek is: „Mily szép rege”,
Bölcsnek: „Rejtelmek tengere!”
Fal, – s túl rajta élő hangok,
Köd, s benn zengő hárfák, lantok.
Templomok közt legszebb templom:
Csak megnyitom s benn vagyok.
Ablakán a Paradicsom
Rózsáira láthatok.

Minden fakul, minden romlik,
Márványvár is összeomlik.
Bíborleplek ronggyá málnak,
Dicsőségek füstbe szállnak.
Csak ez a könyv nem tér porba,
Mintha volna élő lelke!…
Ez a könyv a Mózes bokra:
Isten szíve dobog benne.

Az iskolai hittan mellett a plébániai hittant is szeretnénk újraindítani.

Az elsőáldozásra készülő gyermekeknek és szüleiknek advent 1. vasárnapjától kezdődik a felkészülés.  Akik gyermekkorukban nem részesültek a beavató szentségekben, lehetőségük van arra, hogy felnőttként készüljenek fel. Kéthetente kedden este lesz összejövetel a felnőtt hit- tanulóknak. Kéthetente hétfőn este Bibliaórára hívjuk azokat, akik már részesültek a szentségekben. A szentségfelvétel nem végállomás, hanem kezdet. A Jézussal való élet kezdete. Ezt mindig tanulnunk, frissítenünk kell. Ezért a fiatalokat is szeretnénk megszólítani pénteken délután. Egyedül nem lehetünk keresztények. A vasárnapon kívül legyen legalább egy nap, amikor találkozunk keresztény testvéreinkkel, hogy hitünkben megerősödjünk.          Szabadidős tevékenységre, kézműves foglalkozásra, játékra, kirándulásra, havi rendszerességgel várjuk a gyermekeket. A hitoktatók a plébános munkatársai, az egyház missziós küldetésében dolgoznak. Imádkozzunk értük, hogy gyümölcsöző legyen a munkájuk. Erre hívok mindenkit!


Szeretnénk, hogy a különböző korosztályok a plébánián is találkozzanak, hogy a hitüket elmélyítsék. Néhány konkrét terv a következő időszakra:

 

 

 

Állandó programjaink:

- első vasárnaponként: 8.30-kor diákmise

- első vasárnap a 11 órai szentmise végén keresztelés

- péntekenként 18.30-tól szentségimádás

- első pénteken 18.30-kor szentmise

- minden hónap 13-án 18.00-kor: rózsafüzér 18.30-kor: szentmise

- Bibliaóra: 2 hetente, hétfőn 18.30-kor

- nyugdíjas hittan: első szerda reggel 7.20-kor

- keresztelési oktatás: 2., 3., 4. kedd 17.00-kor

- alapozó felnőtt hittan (hit után érdeklődők, szentségekre készülők)

2 hetente kedden 18.30-kor

- házaspárok útja: minden hónap utolsó vasárnapján 16.00-kor

- Ifjúsági hittan: péntek 17.00-től

- ministráns foglalkozás és kis énekkar (lányok): szombatonként 9.30-tól

- kirándulás: minden hónap utolsó szombatján

Egyéb programok:

- Zarándoklat: szept.28. Gyöngyös, okt.23. Mátraverebély Szentkút

- Buszos kirándulás Gyulára: okt. 8-9-10.

- Kirándulás: Zebegény – Nagymaros: okt. 25.

- Egyházzenei áhítat: okt. 26., nov. 2. 18.00

- Adventi koszorúkötés, lelki nap: nov. 29. 14.00-től