Isten hozta honlapunkon!

 mozaik00

Semmi se zavarjon, semmi ne rémítsen, minden elmúlik, Isten nem változik; a türelem mindent elér; annak, aki Istené, semmi sem hiányzik: Isten egymaga elég.(Avilai Szt. Teréz)

 

Az Élet Igéje, 2014. október

„Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön nem fog éhezni, és aki bennem hisz sohasem szomjazik meg.” (Jn 6,35)

János leírja evangéliumában, hogy Jézus a kenyérszaporítás után, Kafarnaumban tartott nagy beszédében többek között ezt is mondta: „Ne azért az eledelért fáradozzatok, mely veszendő, hanem azért az eledelért, amely megmarad az örök életre, amelyet majd az Emberfia ad nektek.”
Hallgatói számára egyértelmű, hogy a mannára utal, s ez egyben a „második” mannára való várakozást is jelenti, mely a Megváltó eljövetelekor száll majd alá a mennyből.
Nem sokkal ezután, ugyanebben a beszédben Jézus úgy mutatkozik be a tömegnek – mely még nem érti Őt –, hogy Ő maga a mennyből alászállott igazi kenyér, s ezt a hitünkkel kell elfogadnunk: Jézus már úgy látja önmagát, mint a kenyeret. Ez ugyanis földi életének legfőbb célja. Kenyérré lenni, hogy megegyék. Kenyérré lenni, hogy átadja nekünk életét, hogy önmagává alakítson minket. Eddig tehát világos ennek az igének a lelki tartalma, az ószövetségi vonatkozásaival együtt. Szavai azonban titokzatosabbá és kellemetlenebbé válnak, amikor Jézus ezt mondja magáról: „A kenyér pedig, amit én adok, az én testem a világ életéért” és „Ha nem eszitek az Emberfia testét és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet tibennetek” .
Az Eucharisztia hírüladása ez, ami sok tanítványt megbotránkoztatott és eltávolított Jézustól. Pedig éppen ez a legnagyobb ajándék, melyet az emberiségnek akar adni: saját jelenlétét az Eucharisztia szentségében, mely betölti a test és a lélek szomjúságát, s a Jézussal való bensőséges egység által az öröm teljességében részesít minket.
Ha ezzel a kenyérrel táplálkozunk, nem vágyunk semmilyen más eledelre. Minden szeretet és igazság utáni vágyunkat kielégíti az, aki maga a Szeretet, aki maga az Igazság.

„Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön nem fog éhezni, és aki bennem hisz sohasem szomjazik meg.”

Ez a kenyér tehát Vele táplál már itt lent, de azért kaptuk, hogy mi viszont a bennünket körülvevő emberiség lelki és fizikai éhségét csillapítsuk.
Krisztus üzenetét nem annyira az Eucharisztia által ismeri meg a világ, hanem sokkal inkább a keresztények életéből, akik az oltáriszentségből és az igéből táplálkoznak, akik életükkel és szavaikkal adják hírül az evangéliumot, s ez által teremtik meg Krisztus jelenlétét az emberek között.
A keresztény közösség élete az Eucharisztiának köszönhetően válik Jézus életévé, vagyis olyan életté, amely képes Isten szeretetét és életét adni a többieknek.

„Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön nem fog éhezni, és aki bennem hisz sohasem szomjazik meg.”

A kenyér hasonlatával Jézus megtanít minket a testvér iránti szeretet igazabb, „keresztényibb” módjára.
Mit jelent ugyanis szeretni?
Szeretni annyit jelent, hogy „eggyé válunk” mindenkivel, eggyé válunk mindabban, amire a többiek vágynak, a legkisebb és a legjelentéktelenebb dolgokban, azokban is, melyek számunkra kevésbé fontosak, de a többieket érdeklik.
Jézus azáltal, hogy kenyérré lett számunkra, ragyogó példáját adta ennek a szeretetnek. Kenyérré válik, hogy behatoljon mindenkibe, hogy ehetővé váljék, hogy eggyé váljon mindenkivel, szolgáljon, szeressen mindenkit.
Egyszóval, váljunk eggyé mi is, egészen addig, hogy egy falat kenyér legyünk a másik számára.
Ez a szeretet: oly módon eggyé válni a többiekkel, hogy érezzék, szeretetünk táplálja, megvigasztalja, felemeli és megérti őket.

Chiara Lubich

 

Assisi Szent Ferenc


Naphimnusz

 

Mindenható, fölséges és jóságos Úr,
Tied a dicséret, dicsőség és imádás,
És minden áldás.
Minden egyedül téged illet, Fölség,
És nem méltó az ember, hogy nevedet kimondja.

 


Áldott légy, Uram, s minden alkotásod,
Legfőképpen urunk-bátyánk, a Nap,
Aki a nappalt adja és aki reánk deríti a te világosságod.
És szép ő és sugárzó, nagy ragyogással ékes:
A te képed, Fölséges.

 


Áldjon, Uram, téged Hold nénénk és minden csillaga az
égnek; Őket az égen alkotta kezed fényesnek, drágaszépnek!
Áldjon, Uram, tégedet Szél öcsénk,
Levegő, felhő, jó és rút idő,
kik által élteted minden te alkotásodat.

 


Áldjon, Uram, tégedet Víz húgunk,
oly nagyon hasznos õ, oly drága, tiszta és alázatos.

 


Áldjon, Uram, Tűz bátyánk;
Vele gyújtasz világot éjszakán.
És szép ő és erős, hatalmas és vidám.

 


Áldjon, Uram, téged Földanya nénénk,
Ki minket hord és enni ad.
És mindennemű gyümölcsöt terem, füveket és színes virágokat.

 


Áldjon, Uram, téged minden ember, ki szerelmedért másnak
megbocsát. És aki tűr gyötrelmet, nyavalyát.
Boldogok, kik tűrnek békességgel,
Mert tőled nyernek majd, Fölséges, koronát.

 


Áldjon, Uram, testvérünk, a testi halál,
Aki elől élő ember el nem futhat.
Akik halálos bűnben halnak meg, jaj azoknak,
És boldogok, aki magukat megadták a te szent akaratodnak,
Második halál nem fog fájni azoknak.

 


Dicsérjétek az Urat és áldjátok,
És mondjatok hálát neki,
És nagy alázatosan szolgáljátok.

 

- See more at: http://www.irodalmijelen.hu/05242013-1017/assisi-szent-ferenc-naphimnusz-hajas-tibor-versek-gondolatok-kepek#sthash.by6n1Ze2.dpuf

Assisi Szent Ferenc


Naphimnusz

 

Mindenható, fölséges és jóságos Úr,
Tied a dicséret, dicsőség és imádás,
És minden áldás.
Minden egyedül téged illet, Fölség,
És nem méltó az ember, hogy nevedet kimondja.

 


Áldott légy, Uram, s minden alkotásod,
Legfőképpen urunk-bátyánk, a Nap,
Aki a nappalt adja és aki reánk deríti a te világosságod.
És szép ő és sugárzó, nagy ragyogással ékes:
A te képed, Fölséges.

 


Áldjon, Uram, téged Hold nénénk és minden csillaga az
égnek; Őket az égen alkotta kezed fényesnek, drágaszépnek!
Áldjon, Uram, tégedet Szél öcsénk,
Levegő, felhő, jó és rút idő,
kik által élteted minden te alkotásodat.

 


Áldjon, Uram, tégedet Víz húgunk,
oly nagyon hasznos õ, oly drága, tiszta és alázatos.

 


Áldjon, Uram, Tűz bátyánk;
Vele gyújtasz világot éjszakán.
És szép ő és erős, hatalmas és vidám.

 


Áldjon, Uram, téged Földanya nénénk,
Ki minket hord és enni ad.
És mindennemű gyümölcsöt terem, füveket és színes virágokat.

 


Áldjon, Uram, téged minden ember, ki szerelmedért másnak
megbocsát. És aki tűr gyötrelmet, nyavalyát.
Boldogok, kik tűrnek békességgel,
Mert tőled nyernek majd, Fölséges, koronát.

 


Áldjon, Uram, testvérünk, a testi halál,
Aki elől élő ember el nem futhat.
Akik halálos bűnben halnak meg, jaj azoknak,
És boldogok, aki magukat megadták a te szent akaratodnak,
Második halál nem fog fájni azoknak.

 


Dicsérjétek az Urat és áldjátok,
És mondjatok hálát neki,
És nagy alázatosan szolgáljátok.

 

- See more at: http://www.irodalmijelen.hu/05242013-1017/assisi-szent-ferenc-naphimnusz-hajas-tibor-versek-gondolatok-kepek#sthash.by6n1Ze2.dpuf

Az iskolai hittan mellett a plébániai hittant is szeretnénk újraindítani.

Az elsőáldozásra készülő gyermekeknek és szüleiknek november 2. vasárnapján szülő értekezlet.  Akik gyermekkorukban nem részesültek a beavató szentségekben, lehetőségük van arra, hogy felnőttként készüljenek fel. Kéthetente kedden este lesz összejövetel a felnőtt hit- tanulóknak. Kéthetente hétfőn este Bibliaórára hívjuk azokat, akik már részesültek a szentségekben. A szentségfelvétel nem végállomás, hanem kezdet. A Jézussal való élet kezdete. Ezt mindig tanulnunk, frissítenünk kell. Ezért a fiatalokat is szeretnénk megszólítani pénteken délután. Egyedül nem lehetünk keresztények. A vasárnapon kívül legyen legalább egy nap, amikor találkozunk keresztény testvéreinkkel, hogy hitünkben megerősödjünk.          Szabadidős tevékenységre, kézműves foglalkozásra, játékra, kirándulásra, havi rendszerességgel várjuk a gyermekeket. A hitoktatók a plébános munkatársai, az egyház missziós küldetésében dolgoznak. Imádkozzunk értük, hogy gyümölcsöző legyen a munkájuk. Erre hívok mindenkit!


Szeretnénk, hogy a különböző korosztályok a plébánián is találkozzanak, hogy a hitüket elmélyítsék. Néhány konkrét terv a következő időszakra:

 

Állandó programjaink:

- első vasárnaponként: 8.30-kor diákmise

- első vasárnap a 11 órai szentmise végén keresztelés

- péntekenként 18.30-tól szentségimádás

- első pénteken 18.30-kor szentmise

- minden hónap 13-án 18.00-kor: rózsafüzér 18.30-kor: szentmise

- Bibliaóra: 2 hetente, hétfőn 18.30-kor

- nyugdíjas hittan: első szerda reggel 7.20-kor

- zsolozsma: szerdánként 6.20-kor

- keresztelési oktatás: 2., 3., 4. kedd 17.00-kor

- alapozó felnőtt hittan (hit után érdeklődők, szentségekre készülők)

2 hetente kedden 18.30-kor

- házaspárok útja: minden hónap utolsó vasárnapján 16.00-kor

- Ifjúsági hittan: péntek 17.00-től

- ministráns foglalkozás és kis énekkar (lányok): szombatonként 9.30-tól

- kirándulás: minden hónap utolsó szombatján

Egyéb programok:

- Házaspárok útja: okt.26. 16.00

- Egyházzenei áhítat: okt. 26., nov. 2. 18.00

- Adventi koszorúkötés, lelki nap: nov. 29. 14.00-től