Isten hozta honlapunkon!

 mozaik00

ÖRÜLÜNK, HOGY FELKERESETT BENNÜNKET!

Honlapunkkal szeretnénk segítséget nyújtani plébániai közösségünk tagjainak, a közösségünkbe bekapcsolódni vágyóknak, az életünk iránt érdeklődőknek.

Szeretettel várjuk a felnőtt korban  szentségekhez járulni vágyókat, a gyermekük hitoktatását, keresztelését kérőket, az egyházi házasságot kötni szándékozókat is!

Reméljük, hogy  sok hit-építő, lélekerősítő tartalmat talál minden keresztény-katolikus hit iránt érdeklődő olvasó és lelki támaszt kereső is.

- Adventi koszorúkötés, lelki nap: nov. 29.szombaton 14.00-től a plébánián.

Szeretettel várunk mindnkit, aki szeretné közösen elkészíteni a család számára az adventi koszorút. Koszorú alapot és fenyőágakat adunk, tartozékokat, szerszámokat hozni kell! (gyertya, díszek stb.) 16.00-kor közösen megszenteljük a koszorúkat, majd ünnepélyesen meggyújtjuk az első gyertyát. Ezt követően a felnőttek számára lelkigyakorlat lesz, a gyermekek számára  felügyeletet biztosítunk. A lelkigyakorlatot dr Fejérdy Áron atya vezeti. 18.30-kor szentmise. Mindenkit várunk szeretettel.

 

 Állandó programjaink

Assisi Szent Ferenc


Naphimnusz

 

Mindenható, fölséges és jóságos Úr,
Tied a dicséret, dicsőség és imádás,
És minden áldás.
Minden egyedül téged illet, Fölség,
És nem méltó az ember, hogy nevedet kimondja.

 


Áldott légy, Uram, s minden alkotásod,
Legfőképpen urunk-bátyánk, a Nap,
Aki a nappalt adja és aki reánk deríti a te világosságod.
És szép ő és sugárzó, nagy ragyogással ékes:
A te képed, Fölséges.

 


Áldjon, Uram, téged Hold nénénk és minden csillaga az
égnek; Őket az égen alkotta kezed fényesnek, drágaszépnek!
Áldjon, Uram, tégedet Szél öcsénk,
Levegő, felhő, jó és rút idő,
kik által élteted minden te alkotásodat.

 


Áldjon, Uram, tégedet Víz húgunk,
oly nagyon hasznos õ, oly drága, tiszta és alázatos.

 


Áldjon, Uram, Tűz bátyánk;
Vele gyújtasz világot éjszakán.
És szép ő és erős, hatalmas és vidám.

 


Áldjon, Uram, téged Földanya nénénk,
Ki minket hord és enni ad.
És mindennemű gyümölcsöt terem, füveket és színes virágokat.

 


Áldjon, Uram, téged minden ember, ki szerelmedért másnak
megbocsát. És aki tűr gyötrelmet, nyavalyát.
Boldogok, kik tűrnek békességgel,
Mert tőled nyernek majd, Fölséges, koronát.

 


Áldjon, Uram, testvérünk, a testi halál,
Aki elől élő ember el nem futhat.
Akik halálos bűnben halnak meg, jaj azoknak,
És boldogok, aki magukat megadták a te szent akaratodnak,
Második halál nem fog fájni azoknak.

 


Dicsérjétek az Urat és áldjátok,
És mondjatok hálát neki,
És nagy alázatosan szolgáljátok.

 

- See more at: http://www.irodalmijelen.hu/05242013-1017/assisi-szent-ferenc-naphimnusz-hajas-tibor-versek-gondolatok-kepek#sthash.by6n1Ze2.dpuf

Assisi Szent Ferenc


Naphimnusz

 

Mindenható, fölséges és jóságos Úr,
Tied a dicséret, dicsőség és imádás,
És minden áldás.
Minden egyedül téged illet, Fölség,
És nem méltó az ember, hogy nevedet kimondja.

 


Áldott légy, Uram, s minden alkotásod,
Legfőképpen urunk-bátyánk, a Nap,
Aki a nappalt adja és aki reánk deríti a te világosságod.
És szép ő és sugárzó, nagy ragyogással ékes:
A te képed, Fölséges.

 


Áldjon, Uram, téged Hold nénénk és minden csillaga az
égnek; Őket az égen alkotta kezed fényesnek, drágaszépnek!
Áldjon, Uram, tégedet Szél öcsénk,
Levegő, felhő, jó és rút idő,
kik által élteted minden te alkotásodat.

 


Áldjon, Uram, tégedet Víz húgunk,
oly nagyon hasznos õ, oly drága, tiszta és alázatos.

 


Áldjon, Uram, Tűz bátyánk;
Vele gyújtasz világot éjszakán.
És szép ő és erős, hatalmas és vidám.

 


Áldjon, Uram, téged Földanya nénénk,
Ki minket hord és enni ad.
És mindennemű gyümölcsöt terem, füveket és színes virágokat.

 


Áldjon, Uram, téged minden ember, ki szerelmedért másnak
megbocsát. És aki tűr gyötrelmet, nyavalyát.
Boldogok, kik tűrnek békességgel,
Mert tőled nyernek majd, Fölséges, koronát.

 


Áldjon, Uram, testvérünk, a testi halál,
Aki elől élő ember el nem futhat.
Akik halálos bűnben halnak meg, jaj azoknak,
És boldogok, aki magukat megadták a te szent akaratodnak,
Második halál nem fog fájni azoknak.

 


Dicsérjétek az Urat és áldjátok,
És mondjatok hálát neki,
És nagy alázatosan szolgáljátok.

 

- See more at: http://www.irodalmijelen.hu/05242013-1017/assisi-szent-ferenc-naphimnusz-hajas-tibor-versek-gondolatok-kepek#sthash.by6n1Ze2.dpufÁllandó programjaink:

- első vasárnaponként: 8.30-kor diákmise

- első vasárnap a 11 órai szentmise végén keresztelés

- első pénteken 18.30-kor szentmise, utána szentségimádás

- minden hónap 13-án 18.00-kor: rózsafüzér 18.30-kor: szentmise

- Bibliaóra: 2 hetente, hétfőn 18.30-kor

- nyugdíjas hittan: kéthetente szerda reggel 7.20-kor

- zsolozsma: szerdánként 6.20-kor

- keresztelési oktatás: 2., 3., 4. kedd 17.00-kor

- alapozó felnőtt hittan (hit után érdeklődők, szentségekre készülők)

2 hetente kedden 18.45-kor

- házaspárok útja: minden hónap utolsó vasárnapján 16.00-kor

- ministráns foglalkozás  : szombatonként 10.00-tól

- kirándulás: minden hónap utolsó szombatján

Egyéb programok:

 

………………………………………………………………………………………………………………………

Az értékesen töltött vasárnap tízparancsolata
1. Kezdjük el az ünnepet előző este. Ez ősi keresztény szokás (vesperás, vigília). Készítsük ki a másnapi, ünnepi ruhákat. Ez a gyerekekre különösen is hatással van. Zene, olvasás, játék, vidámság, a szokottnál kissé ünnepélyesebb vacsora jellemezze a szombatot.
2. Vasárnapra tegyünk félre minden kenyérkereső, pénzgyarapító munkát. A testi-lelki felüdülés legyen a cél.
3. A szentmise legyen a nap központi cselekménye.
4. Forduljunk e napon mások felé. Szerezzünk másoknak örömet, adjunk tovább valamit lelki derünkből.
5. Zsidó közmondás: ,,Bűn, ha valaki ünnepnapon szomorú”. Örüljünk mindennek, aminek örülhetünk, igyekezzünk másoknak vigasztalást nyújtani, ha van beteg ismerősünk, látogassuk meg.
6. Tartóztassuk meg magunkat az epés kritikától. A vasárnap a ,,pozitívumok napja” legyen, amikor csak a jó és a szép felé akarunk nyitottak lenni.
7. Keressük az emberi közösséget, ne húzódjunk vissza magányunkba. Baráti vagy rokoni körben közös asztal, közös kirándulás, igényes szórakozás – ennek is ideje a vasárnap.
8. De legyen időnk a csendes imára is. A meditáció a lélek vonzódása a ,,központ” felé. Biztosítsuk a lélek meghitt, ünnepi találkozását Istennel. Az ájtatosságok halmozása azonban nem szerencsés, sokkal többet ér, amit másokén teszünk.
9. A házaspárok kettesben sétáljanak egy nagyot. Beszélgessék át a hetet, figyelmesen hallgassák meg egymást, és határozzák meg az elkövetkező hét célkitűzéseit.
10. Mi oltja ki az ünnep meghitt, békés hangulatát? Minden hajsza és minden agyon-jóllakás, ami nemcsak az evés-ivásra vonatkozik, de minden léha szórakozásra is.

Imádság az egyházközség megújulásáért.
Mindenható és irgalmas Isten, ég és föld teremtője. Hallgasd meg szeretett gyermekeid imáját! Töltsd be fényeddel egyházközségünket, amit most neked ajánlunk, ahol olyan régóta akarnak az emberek megismerni és szeretni Téged! Tárd ki az ajtókat és a szíveket, hogy Fiad beköltözhessen! Úr Jézus Krisztus, az emberiség testvére! Te ismered örömünket, fájdalmunkat, szükségünket. Engedd, hogy felismerjünk Téged, mint Megváltónkat és üdvözítőnket! Adj nekünk vágyakozást és reményt egy Istenben gyökerező élet után. Áldd meg mindazokat, akik keresik az igazságot! Adj erőt és bátorságot azoknak, akik országod eljöveteléért fáradoznak! Szentlélek, szeretet lelke! Újítsd meg pünkösd csodáját egyházadban itt és most! Készíts fel minket, hogy befogad-hassuk ajándékaidat, melyekkel el akarsz halmozni minket. Szűz Mária! Megváltónk Édesanyja. Rád bízzuk az itt élő embereket. Érintsd meg a szívüket. Vezesd őket szeretett Fiadhoz. Ti összes szentjeink! Akik különös módon megismertétek és megéltétek Isten Igéjét., imádkozzatok értünk, hogy Isten országa láthatóvá váljék bennünk és általunk! Amen.